Leverans: Vega Salmon

Vega Salmon, som har sin produktion i Esbjerg, Haderslev och Hörvik i Sverige, har samlat en stor del av den Danska produktionen i en ny fabrik söder om gränsen i det tyska Hand Witt vid Flensborg. Produktionsenheten, som sattes i drift hösten 2012, är 12,000 m3. Detta ger goda möjligheter att utöka produktionen då nya marknader uppstår.

Rätt plats
Tanken på en ny fabrik startade för flera år sedan. Även då hade ägaren Roald Vedelgart kontakt med Protech. Vi har alltså varit involverade genom  hela planeringsperioden. Vega Salmon har först spenderat tid med att hitta det rätta läget, för att sedan etablera produktionslokaler. Det var viktigt för Vega Salmon att ha marknaden i Europa nära till hands. Vega Salmons produktion går först och främst till Italien, Tyskland och på sistone Australien. Produkterna är både färsk och rökt lax. Laxen är importerad med kyld transport från Norge.

Samarbete med Protech
Efter många möten mellan Vega Salmon och Protech, bestämde sig de båda företgen för en 10-vagns kallrök. Skåpen värms av ånga, vilket i detta fall är bättre än el. Ånggenerator uppvärmd av gas och ånga används också på andra håll i företagen. Överskottsvärmen används till uppvärmning av varmvatten. Röken fördelas jämnt genom hela rökprocessen, därmed får man bäst smak och kvalitet.

Nyheter: Anuga FoodTec

Anuga FoodTec räknas som livsmedelsindustrin viktigaste teknikmässan inom livsmedels- och dryckesindustrin.
Årets mässa var den bästa hittills med en 25 procentig ökning till drygt 42000 besökare från 131 länder.
Det är den enda mässan i världen som omfattar allt kring råvaror och produktionen av mat och dryck. Den stora ökningen var intresset från både Östeuropa och Asien.