Uppstart rökanläggning S. Korea

Utbildning av produktions personal.