Rengöring

PROTECH HAR UTVECKLAT MASKINER, SYSTEM OCH RENGÖRINGSMEDEL SOM ÄR ANPASSADE FÖR DEN MODERNA LIVSMEDELSINDUSTRIN OCH DESS PRODUKTION.

Rengöringsmedlet Protech Foam är ett starkt alkaliskt skum utvecklat för rengöring av rökskåp och rökvagnar. Dess egenskaper är anpassade för effektiv borttagning av tjära och sot vilket kan uppstå under en modern rökprocess.

PROTECH CIP SYSTEM
Automatiskt tvättsystem för rök- och kokskåp. CIP systemet styrs från kammarens mikroprocessor, vilket gör det möjligt att tvätta utan att behöva övervaka processen. Utrustningen består av en centralpump, bufferttank för vatten och doseringspump för tvättmedel. Munstycken är placerade i hela skpoet vilket garanterar en effektiv rengöring. Ingen manuell rengöring är nödvändig.

PROTECH SMOKE STICKS WASHER
Denna tvätt är utformad för att tvätta rökkäppar, verktyg såsom slaktkrokar och andra mindre metallverktyg som används i bearbetningen av livsmedel. Tvätten har en kompakt trumkonstruktion vilken gör den lätt att placera på en liten yta.

PROTECH CONTAINER WASHER
Utformad till att tvätta alla typer av plastföremål. Det är en tunnelkonstruktion som ger optimal tvättning. En modulversion är också tillgänglig.

Download product facts about Cleaning.

Cleaning (read)
Cleaning (print)