Move cursor over image for next or previous image.

Före/efter

PROTECH TVÄTTKABIN FÖR RÖKVAGNAR

Maskinen är konstruerad för tvättning och sköljning av alla slags rökvagnar.
Kapaciteten-storleken finns för 2-6 vagnar per cykel.

BESKRIVNING
Tvättkabinen är konstruerad för tvätt och sköljning av rökvagnar med måtten
1x1x2 meter men kan anpassas till andra vagnar. Tvättning sker genom sprayning av en alkalisk lösning (NaOH) från horisontella rörliga rengöringsrör/dysor. Tvättmedlet kan värmas upp till 500C – 600C. Sköljning görs med kallt vatten.

KONSTRUKTION
Kabinen är tillverkad av 1,5 mm rostfritt stål AISI 304 och är isolerad med Rockwool i en tjocklek av 80 mm. Kabinen är fullsvetsad för en garanterat tät konstruktion. I botten finns en dränering/avlopp varifrån en pump pumpar tvättvattnet till tank där vattnet blir filtrerat och uppvärmt varefter det kan återanvändas på nytt.

TVÄTTSYSTEM
Rengöringsvätska sprutas ut på stativen via horisontella rengöringsramper som rör sig i kabinen längs dess längd. Ramperna är försedda med speciella dysor i rostfritt stål. Ramperna drivs av en kugghjulsmotor genom ett system av kedjor. Ramperna med tillhörande dysor går i olika nivåer för att alla delar på stativen och näten ska bli behandlade. En kraftfull centrifugalpump suger rengöringsvätskan från tanken och skicka det via munstyckena under högt tryck.

UPPVÄRMNING
Tvättkabinen värms upp med el eller direkt ånga som matas in i vattentanken. Temperaturen regleras med termostat som styrs över mikroprocessorn.

DESINFEKTION AV RÖKEN VAGNAR
Vagnarna kan desinficeras genom direkt ånga som fördelas in i skåpet. En temperatur av 800C eller högre kan uppnås.

TRANSPORT AV VAGNAR
In- och utlastning av vagnar sker antingen manuellt eller med ett integrerat transportsystem

FÖRDEL!
Nät kan vara kvar i vagnarna och tvättas tillsammans med vagnarna.